Dienstencheques Landen, welke activiteiten kunnen, wat is niet toegelaten.

Toegelaten activiteiten


Welke taken mag een dienstenchequewerknemer uitvoeren?


Bij de aanvraag tot erkenning, moet elk dienstenchequesbedrijf aangeven voor welke activiteiten zij een erkenning aanvragen. De DCO (diensten-chequesonderneming) Landen heeft een erkenning aangevraagd en bekomen voor volgende activiteiten:

Ten huize van de gebruiker/klant kan de dienstenchequeswerknemer volgende werkzaamheden uitvoeren:
 • de schoonmaak;
 • de was;
 • strijkwerk (opgelet: er is een verschil tussen strijken voor particulieren of strijken in een strijkatelier - zie verder)
 • kleine verstelwerk aan kleding;
 • de bereiding van kleine maaltijden.

Buiten het huis van de gebruiker/klant kan de dienstenchequeswerknemer volgende werkzaamheden uitvoeren:
 • strijkwerk in een strijatelier (opgelet: er is een verschil tussen strijken voor particulieren of strijken in een strijkatelier - zie verder);
 • boodschappen doen voor de gebruiker/klant (opgelet: gelimiteerde mogelijkheden - zie verder);
 • begeleid transport van personen met beperkte mobiliteit (opgelet: hiervoor werd een erkenning aangevraagd en bekomen, maar wordt voorlopig niet opgestart).

Hiernavolgend geven wij bijkomende uitleg over voormelde toegelaten activiteiten, aan de hand van een aantal voorbeelden geven wij meer duiding per toegelaten activiteit. De bedoeling is om de medewerker te informeren over de toegelaten activiteiten via het systeem van de dienstencheques: wat mag, wat mag niet. Voor meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met uw administratie, zij zullen u graag meer uitleg geven.  Huishoudhulp via het systeem van de dienstencheques


Hulp in het huishouden bij de gebruiker thuis omvat de volgende activiteiten:
 1. Schoonmaken (inclusief de ramen);
 2. Wassen en strijken;
 3. Occasionele kleine verstelwerken (dit is het herstellen van kleine beschadigingen aan het strijkgoed);
 4. Bereiden van maaltijden;
 5. Tweede verblijf mag ook als de gebruiker hier duurzaam verblijft (dus niet bv. een vakantiehuis dat gehuurd is voor een korte periode).

Wat niet mag:
 • Alleen de ramen wassen (dit moet deel uitmaken van het poetsen van de hele woning). Een gebruiker kan dus geen aanvraag doen bij een dienstenchequebedrijf om enkel en alleen zijn/haar ramen te laten poetsen. De aanvraag moet steeds gecombineerd worden met andere toegelaten activiteiten. De ene week ramen poetsen en de andere week andere toegelaten activiteiten verrichten bij een gebruiker is wel toegelaten.
 • Feestmaaltijden bereiden (bv. kerstmaal, catering voor het communiefeest,..).
 • Herstelwerken uitvoeren (lampen vervangen, schilderijen ophangen, schilderen,…).
 • Professionele ruimtes poetsen (dokterspraktijk, advocatenbureau, winkelruimte,…). Dit wil zeggen dat in de ‘Handelsruimte’ van een zelfstandige geen enkele dienstencheque-activiteit mag verricht worden.
 • Zone van “gemengd gebruik” poetsen (bv. wachtkamer die als living dient, ruimtes die over-dag gebruikt worden door onthaalmoeders, de gemene delen van een appartementsgebouw , ...).
 • Een niet aanliggend terras schoonmaken (het terras moet aansluiten bij het huis).
 • Een niet-aanliggend gebouw (garage, tuinhuis, …) schoonmaken.
 • Ziekenzorg (bv medicatie geven aan een gebruiker, gespecialiseerde hulp aanbieden, …).
 • Kinderopvang (niet ten huize van de gebruiker, ook niet in de woning van de DCO medewerker).
 • Schoonmaken van bouwwerven.
 • Rusthuis poetsen (een serviceflat poetsen mag wel).
 • De werknemer DCO doet de strijk van een gebruiker bij hem/haar thuis (neemt de strijk van de klant mee naar zijn/haar privé-adres). Deze activiteit is enkel toegelaten ten huize van de gebruiker. Dit heeft te maken met de arbeidsongevallenverzekering.

Enkele voorbeelden:
 1. Wat mag wel: het schoonmaken van het materiaal van de huisdieren, die men gewoonlijk in de woning van de gebruiker houdt, zoals het verversen van een kattenbak of het stofzuigen van de hondenmand.
 2. Wat mag niet: dierenverblijven, die zich binnen of buiten de woning van de gebruiker bevinden: zoals aquariums, volières, vijvers, hondenhokken of paardenstallen.
 3. Wat mag wel: een trapladder gebruiken met maximum 4 treden.
 4. Wat mag niet: verzorging huisdieren (bv. hond uitlaten, eten geven, …).
 5. Wat mag niet: alle gevaarlijke werkzaamheden (bv op het derde verdiep, ramen poetsen aan de buitenkant, die buiten de gevel opendraaien, …) of onhygiënische toestanden (zeer vuil wc poetsen, hondenuitwerpselen verwijderen, …).
 6. Wat mag niet: alle kleine tuinwerkjes: grasmaaien of een omheining herstellen, kleine elektriciteitswerkjes, kleine loodgieterij werkjes, herstellen van meubilair, behangwerken, ….

Enkele raadgevingen:
 1. Vraag steeds aan de gebruiker aangepast materiaal voor het uitvoeren van de werkzaamheden (bv degelijke trapladder van maximum 4 treden, telescopisch materiaal, ergonomisch materiaal, …). Gaat de gebruiker hier niet op in, meld dit dan aan de administratie.
 2. Draag steeds uw veiligheidsschoenen, werkkledij of handschoenen, ter beschikking gesteld door de werkgever, op de werkvloer.
 3. Meng nooit verschillende huishoudproducten met elkaar, ook niet restjes ervan (kan levensgevaarlijk zijn).
 4. Gebruik steeds de juiste producten voor uw werkzaamheden (bv geen bijtende producten voor het afwassen van kasten, ….). Vergewis u hiervan voor u het product gebruikt.
 5. Gebruik geen losliggende stopcontacten of elektriciteitskabels van slechte kwaliteit. Meld dit steeds aan de administratie.
 6. Vraag steeds aan de gebruiker om bv het speelgoed van de kinderen reeds op te ruimen vóór u begint met kuisen. Gaat de gebruiker hier niet op in, meld dit dan aan de administratie.
 7. Vraagt de gebruiker u iets uit te voeren wat niet mag, weiger dit dan en meld dit aan de administratie.


  Strijken buitenshuis via het systeem van de dienstencheques


Zoals reeds eerder gemeld mag u de strijk doen van de gebruiker. Dit kan enkel gebeuren ten huize van deze gebruiker, anders is het een verboden activiteit. De strijk meenemen naar huis en daarna terugbrengen naar uw gebruiker is niet toegestaan via het systeem van de dienstencheques.

Daarnaast is buitenshuis strijken wel toegestaan in een strijkatelier, georganiseerd door een erkende dienstencheque-onderneming. De dienstencheque-onderneming stelt dan een aangepast lokaal ter beschikking voor de activiteit strijken. Strijken omvat in dit geval het gehele proces. Dit wil zeggen dat het in ontvangst nemen van het linnen, het sorteren, controleren en inpakken ook vallen onder deze activiteit.

Voorlopig is onze dienstencheque-onderneming echter niet opgestart in een strijkatelier.

 

  Boodschappen doen via het systeem van de dienstencheques


Onder boodschappendienst wordt verstaan het doen van boodschappen ten gunste van een particuliere gebruiker om in zijn dagdagelijkse behoeften te voorzien.

Toegelaten activiteiten:
 • Naar het postkantoor gaan.
 • Kleine inkopen doen.
 • Naar de bakker gaan.
 • De was naar een wassalon brengen.
 • de krant gaan halen.

Wat niet beschouwd wordt als dagelijkse behoefte is het volgende:
 • Eénmalige grote aankopen (bv. televisietoestel kopen, wasmachine kopen, meubelen kopen, …).
 • Diensten van de onderneming zelf (bv. een restaurant mag geen leverdienst organiseren met dienstencheques)


  Vervoer van personen met beperkte mobiliteit


Dienstencheques kunnen ook gebruikt worden voor het vergoeden van hulp bij verplaatsingen van mindervalide gebruikers of van het mindervalide kind van een gebruiker.

Wanneer het gaat om een erkend mindervalide persoon dient het transport uitgevoerd te worden met een aangepast voertuig waarvoor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd. Een aangepast voertuig dienst niet voorzien te worden wanneer de gebruiker beschikt over een uitkering voor bejaardenhulp of minstens 60 jaar is en kan rekenen op prestaties verstrekt door de erkende dienst voor gezin en bejaardenhulp binnen de overheid. 

De vzw Dienstencheques Landen is momenteel niet opgestart in de organisatie van een ‘MinderMobielenCentrale’.


Toegelaten activiteiten via de dienstencheques