Dienstencheques Landen, papieren dienstencheques

Papieren dienstencheques

Toch niet overtuigd van de voordelen van de elektronische dienstencheques? Geen nood, wij aanvaarden uiteraard ook papieren dienstencheques.
Stappenplan gebruik papieren dienstencheques

Stap 1:
U dient zich in te schrijven als gebruiker bij de uitgiftefirma van de dienstencheques (Sodexo).
Tip!  Indien u dit wenst kunnen wij deze registratie voor u kosteloos doen, hiervoor kom je best even langs. U kan zich rechtstreeks inschrijven als gebruikers bij Sodexo via deze link: inschrijven als gebruiker van dienstencheques

Stap 2:
Contacteer ons.
Alvorens dienstencheques te bestellen, neemt u best eerst contact met ons op of beter komt langs in ons kantoor. In samenspraak met ons worden een aantal praktische zaken afgesproken over:
 • de uit te voeren activiteiten;
 • de dagen en uren van werken;
 • de gebruikersovereenkomst;
 • ...

Stap 3:
Bestel uw papieren dienstencheques.
Hoe doet u dit?
 1. overschrijving van een veelvoud van € 9 op het rekeningnummer BE41 0017 7246 2610.
 2. gestructureerde mededeling op overschrijving= uw gebruikersnummer (dit nummer heeft u van Sodexo ontvangen na de inschrijving)

Voormeld rekeningnummer is dit voor het bestellen van dienstencheques, indien u in Vlaanderen woont. Woont u in Wallonie of Brussel dan moet u een ander rekeningnummer gebruiken (contacteer ons hiervoor).

Stap 4:
De huishoudhulp voert de prestatie uit.
Tip! Registreer al uw afgiften van dienstencheques aan onze huishoudhulp. Wij hebben hiervoor een document voor u ter beschikking gesteld. Dit document kan u terugvinden in het tabblad 'Formulieren' op onze website.
Toegelaten activiteiten:
 • algemene schoonmaak (inclusief ramen);
 • wassen en strijken;
 • verstelwerk van strijkgoed;
 • bereiden van kleine maaltijden.
Tip!  Belangrijk is dat het hier gaat om activiteiten, die verband houden met huishoudhulp. Het is echter niet de bedoeling dat dienstencheques gebruikt worden om klussen te betalen zoals bv sanitaire herstellingen, schilderwerken, verbouwingswerken of voor de opvang van kinderen of bejaarden. Alle activiteiten die in een professionele omgeving plaatsvinden zijn verboden (bv het kuisen van een dokterskabinet, de wachtzaal, de handelsruimte van een zelfstandige, ....).

Stap 5:
Vul de papieren dienstencheques in (enkel de voorkant: u vermeld de datum van de prestatie, de aard van de prestatie en ondertekend de dienstencheques).
Tip! Dienstencheques zijn slechts beperkt geldig (8 maanden, te tellen vanaf de afgiftedatum). De geldigheidsdatum staat vermeld op elke diensten-cheque. Geef geen vervallen dienstencheques af aan de huishoudhulp!
Geef de ingevulde dienstencheques (1 dienstencheque per begonnen arbeidsuur, inclusief de af te scheuren strook) af aan de huishoudhulp (dit moet gebeuren telkens op het einde van de dagtaak).

Stap 6:
De huishoudhulp zal de ontvangen dienstencheques verder aanvullen en ondertekenen (achterkant). Vervolgens worden de dienstencheques, door de huishoudhulp afgegeven bij de erkende onderneming.

Stap 7:
Na controle van de aangeleverde dienstencheques vraagt de erkende onderneming de loonsubsidie aan.


Invullen papieren dienstencheques
Mogen wij u vragen om de hierna volgende richtlijnen strikt toe te passen. Afwijkingen op deze richtlijnen resulteren altijd in onnodige vertragingen of erger in het niet kunnen aanvragen van de noodzakelijke loonsubsidie door de erkende onderneming.
 • Vul de papieren dienstencheques steeds volledig in (voorkant, zie onderstaande tekening).
 • Let op de geldigheidsduur van de dienstencheques, deze bedraagt 8 maanden in functie van de aankoopdatum ervan (indien verlopen moet de erkende onderneming ze terugzenden aan de gebruiker, ze zijn dan immers voor de onderneming niet meer inwisselbaar voor de loonsubsidie).
 • Geef de volledige dienstencheques (inclusief afscheurstrookje) af aan de huishoudhulp. De moment van afgifte is op het einde van de dagtaak van onze medewerker bij u!.
 • Bij laattijdige afgifte van de dienstencheques kan de erkende onderneming haar dienstverlening tijdelijk of definitief stopzetten, hou hier rekening mee, aub.
 • De erkende onderneming kan pas loonsubsidie aanvragen voor zijn medewerkers als de dienstencheques voor het geleverde werk ontvangen werden.
 • In principe mag een gebruiker geen arbeid bij hem/haar laten verrichten als hij/zij niet in het bezit is van geldige dienstencheques.

image-131008-Vlaamse_dienstencheques_0.jpg


Dienstencheques Landen, papieren dienstencheques