Dienstencheques Landen, de elektronische dienstencheque

Elektronische dienstencheques

Sinds de invoering van de elektronische dienstencheques in 2008 volgen wij heel nauwgezet de evolutie van beide mogelijkheden (elektronische dienstencheques of papieren dienstencheques). Wij durven nu met zekerheid te stellen dat de elektronische dienstencheques ondertussen op alle vlakken hun voordelen hebben bewezen ten opzichte van de papieren versie.
Voordelen elektronische dienstencheques kort samengevat:
 • verlies of diefstal van elektronische dienstencheques is uitgesloten (kan uiteraard gebeuren bij de papieren dienstencheques);
 • geen wachttijd  na betaling, de elektronische dienstencheques zijn onmiddellijk beschikbaar (papieren versie: na betaling is de levertijd minstens 1 week);
 • u bespaart uw huishoudhulp en u zelf heel wat extra administratieve taken (invullen van elke papieren dienstencheques o.a. datum, handtekening, aard van de activiteit ...);
 • overzichtelijk gebruikersaccount bij Sodexo.
Ondanks de vele voordelen bij het gebruik van elektronische dienstencheques kan u bij ons uiteraard ook gebruik maken van de papieren versie.

Stappenplan gebruik elektronische dienstencheques

Stap 1:
Indien u nog niet geregistreerd bent als "Gebruiker" in het systeem van de dienstencheques, dan moet u zich eerst inschrijven bij de uitgiftefirma van de dienstencheques (Sodexo). Nadat u zich heeft geregistreerd als "Gebruiker" bij deze firma, ontvangt u van hen een bewijs van inschrijving en instructies hoe u dienstencheques kan bestellen .
Tip!  Indien u dit wenst kunnen wij deze registratie voor u kosteloos doen, hiervoor kom je best even langs in ons kantoor. U kan zich rechtstreeks inschrijven als gebruiker bij Sodexo via deze link: inschrijven als gebruiker van dienstencheques

Stap 2:
Eénmaal geregistreerd bij de uitgiftefirma voor dienstencheques (Sodexo) neem je best zo vlug als mogelijk contact met ons op of beter kom langs bij ons op kantoor, samen maken wij dan een aantal praktische afspraken over:
 • uit te voeren activiteiten (poetsen, strijken, boodschappen doen, ... of een combinatie hiervan);
 • uw voorkeuren (dagen en uren van werken);
 • de mogelijke datum waarop er een huishoudhulp bij u kan beginnen;
 • afleveren van een aantal dokumenten (o.a. de gebruikersovereenkomst, ....);
Tip!  U kan uw aanvraag om huishoudhulp ook online doen (zie tabblad gebruiker "Huishoudhulp aanvragen")

Stap 3:
Nadat u met ons concrete afspraken heeft gemaakt en de datum bekend is waarop onze huishoudhulp bij u zal komen werken kan je uw elektronische cheques bestellen.
Dit doe je als volgt:
 • overschrijving van een veelvoud van € 9 (kost per dienstencheque en per gewerkt uur) op het rekeningnummer BE41 0017 7246 2610 (Sodexo Vlaanderen);
 • vermelden als gestructureerde mededeling: uw gebruikersnummer (dit nummer ontving u na inschrijving bij de uitgiftefirma van diensten-cheques / Sodexo)
Opgelet bij de bestelling van uw elektronische dientencheques moet u rekening houden met het volgende:
 • onze huishoudhulp kan in principe pas bij u beginnen werken, nadat u de dienstencheques heeft besteld;
 • het overgeschreven bedrag moet een veelvoud zijn van de kostprijs van een dienstencheques (€ 9);
 • elke bestelling moet minstens 10 dienstencheques bevatten (€ 90), daarboven bestelt u het aantal dienstencheques die u nodig heeft (bv 12 dienstencheques in de loop van een bepaalde maand, ...);
 • bij elke bestelling moet u als gestructureerde mededeling uw persoonlijk gebruikersnummer vermelden (een nummer van 12 cijfers, die u bij uw inschrijving/sodexo heeft gekregen);
 • uw betaling zal geweigerd worden bij sodexo en automatisch teruggestort, als u per bestelling niet het vereiste aantal mini-mum dienstencheques (10) heeft besteld. 

Stap 4:
Onze huishoudhulp voert bij u prestaties uit. De toegelaten activiteiten zijn:
 • algemene schoonmaak (met inbegrip van de ramen, binnen- en buitenkant);
 • wassen en strijken (in de privé woning van de aanvrager van de huishoudhulp);
 • kleine verstelwerkjes van strijkgoed (in de privé woning van de aanvrager van de huishoudhulp);
 • bereiden van kleine maaltijden (in de privé woning van de aanvrager van de huishoudhulp).
Tip!  Belangrijk is dat het hier gaat om activiteiten, die verband houden met huishoudhulp. Het is echter niet de bedoeling dat dienstencheques gebruikt worden om klussen te betalen zoals bv sanitaire herstellingen, schilderwerken, verbouwingswerken of voor de opvang van kinderen of bejaarden. Alle activiteiten die in een professionele omgeving plaatsvinden zijn verboden (bv het kuisen van een dokterskabinet, de wachtzaal, de handelsruimte van een zelfstandige, ....).

Stap 5:
De huishoudhulp geeft haar gepresteerde uren door (op het einde van haar dagtaak). Dit kan op 3 manieren gebeuren:
 • via het gratis nummer: 0800/355 30
 • via het nummer (zonaal tarief): 02/547 54 97
 • via een gratis app.
Deze telefoonnummers zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar, zo kan de huishoudhulp de geleverde prestaties onmiddellijk en op een veilige manier doorgeven aan haar/zijn werkgever (= erkende onderneming).
Tip!  Uw huishoudhulp moet haar gepresteerde uren nog dezelfde dag inbellen via deze telefoonnummers of de gratis app. Doet zij dit niet of vergeet zij dit te doen, dan kan de erkende onderneming dit zelf nog doen (= hoge uitzondering). De gebruiker (u dus) moet deze prestaties (ingebracht door de erkende onderneming) dan manueel bevestigen/betwisten. in alle andere gevallen bestaat er een automatische validatie van de geleverde prestaties.

Stap 6:
Ten laatste 5 werkdagen, na de geleverde prestaties, valideert uw erkende onderneming de gegevens, ingegeven door de huishoudhulp.

Stap 7:
Bevestig de prestatie. Eens de erkende onderneming de geleverde prestaties valideert, heeft u 4 werkdagen de tijd om de prestatie te bevestigen of te betwisten. Indien u niet bevestigt binnen deze 4 werkdagen dan zullen de prestaties na 9 werkdagen automatisch gevalideerd worden, zonder uw tussenkomst.
Opgelet
In het geval dat de erkende onderneming (niet de huishoudhulp) de prestaties invoert is er geen automatische validatie. U dient dan de prestaties manueel te bevestigen via uw beveiligde zone bij Sodexo. Doet u dit niet, dan kan de erkende onderneming geen loonsubsidie aanvragen voor zijn huishoudhulp (en dit totdat u de bewuste prestaties manueel heeft goedgekeurd in uw account bij Sodexo), met alle gevolgen vandien!Elektronische dienstencheques