Coronavirus

Beste medewerker,                                                                                                                                                                                            Covid-19
Beste klant, 
                                                                                                                                                                                                                         
De Vlaamse en Franstalige overheid roepen alle erkende dienstencheque-ondernemingen op om de maatregelen van de veiligheidsraad zeer strikt op te volgen. Werken kan en mag, maar met inachtneming van hygiënemaatregelen. Die zijn in het belang van de dienstverlening aan de klanten en ze voorkomen dat uzelf in gezondheidsproblemen komt.

Ook uw werkgever volgt deze maatregelen strikt op en wenst u te informeren hoe deze moeten toegepast worden op de werkvloer.
Uw werkgever stelt volgend beschermingsmateriaal permanent ter beschikking aan zijn medewerkers. Deze ter beschikking gestelde veiligheidsmaterialen zijn verplicht te gebruiken op de werkvloer:
​​​​​​​Mondmasker (vervang dit masker na elke poets-beurt)
   Handschoenen (vervang           deze na elke poetsbeurt)
Handgel (gebruik deze zeker voor u begint te werken en daarna op het einde van het werk)
Te volgen richtlijnen:
  • Heb je symptomen van Covid-19 verwittig dan onmiddellijk jou werkgever en ga naar de huisarts.  
  • Vraag aan de klant om steeds 1,5 meter afstand te houden.
  • Vraag desnoods aan de klant om in een andere ruimte te gaan dan deze waarin jij werkt.
  • Verlucht de te kuisen ruimten tijdens het werk, vraag eventueel aan de klant om dit reeds te doen alvorens u het werk aanvat.
  • Vraag aan de klant om geen bezoek te ontvangen als u bij hem werkt.
  • Vraag aan de klant om water en zeep ter beschikking te stellen om uw handen te wassen (doe dit voor u het werk begint, draag dan uw handschoenen en was uw handen na het werk opnieuw grondig met water en zeep, gebruik daarna onze handgel).
  • Gebruik steeds een mondmasker tijdens de ganse duur van werken bij een klant, vraag aan de klant of hij/zij eventueel zelf een mondmasker wil dragen, zeker als de 1,5 meter afstand niet altijd kan gerespecteerd worden.
  • Draag tijdens het werk maximaal onze ter beschikking gestelde handschoenen. Vervang de handschoenen na elke poetsbeurt.
  • Maakt u gebruik van het openbaar vervoer, draag dan steeds uw mondmasker.
  • Als u zich onveilig voelt omdat de beschermingsmaatregelen bij een klant niet of onvoldoende kunnen gerespecteerd worden, neem dan onmiddellijk met onze administratie contact op (011 360092 of 011 360094).

Hou het veilig en draag zorg voor elkaar.
vzw Dienstencheques Landen


Bestand

Version française

Bestand Downloaden